Psykiatrisnak på kræmmermarkedet

Jeg talte i går med 2 af Venstre’s byrådsmedlemmer, på kræmmermarkedet i Skanderborg midtby. Jeg lærte begge at kende gennem arbejdet i Skanderborg Psykiatriudvalg.

Det var opløftende at snakke med begge, idet deres lyst til forbedring var tydelig.

Birte M Andersen snakkede blandt andet om muligheden for at få opbygget et Psykiatriens Hus i byen, hvor man samlede frivillige, kommunale og regionale aktører og foreninger, i den grad det var muligt. En ide jeg kun kan tilslutte mig. Hvordan man gør det praktisk, kom vi ikke ind på, hun er en ombejlet kvinde, som også skulle tale med andre borgere.

Anders Laugesen talte blandt andet om muligheden for at centralisere socialpsykiatrien i Skanderborg, et af problemerne med dette ville transporten for borgere med bolig udenfor Skanderborg by. Her blev det luftet, at man kunne undersøge muligheden for at bruge frivillige, som eventuelt kunne få en form for ansættelse, så man kunne rundt om problemet, med forsikring og ansvar, hvis uheldet skulle ske.

Alt i alt en fin dag i byen, som for mit vedkommende blev afsluttet, med at lytte til et par sange af Horsens Big Band

Det skal lige tilføjes, der var tale om at der blev kastet ideer op i luften, ikke fastlagt politik.

Bernd Bachmann