Alle kan blive ramt af psykisk sygdom, alle er potentielt psykisk sårbare og alle kender een som er psykisk udfordret, på den ene eller anden måde.

Dette er fakta, samtidig er der en generel berøringsangst til området.

Dette er noget der optager mig, som psykisk syg og som menneske.

Siden her og mine artikler, er en del af mit bidrag, til nedbrydelse af tabu om psykisk sygdom og stigmatiseringen af psykisk syge og sårbare. Her mener jeg at inklusion og samskabelse i et bredt perspektiv, er mulige veje.

Under blog vil du kunne finde små dagsberetninger og andre tekster.

Bernd Bachmann